مرکز خرید ماننایا پلوشاد مسکو

مرکز خرید ماننایا پلوشاد مسکو مجتمعی مدرن و لاکچری | این تودی

معرفی مرکز خرید ماننایا پلوشاد مسکو همراه با عکس و آدرس آدرس مرکز خرید ماننایا پلوشاد مسکو : اروپا، روسیه، مسکو، میدان سرخ، مرکز خرید ماننایا پلوشاد ساعات بازدید از ماننایا پلوشاد : 10 صبح الی 23 مدت زمان پیشنهادی بازدید : 3 ساعت خصوصیت بارز مجتمع تجاری ماننایا پلوشاد : مرکز شهر – مدرن میانگین نرخ اجناس : […]

مرکز خرید متروپلیس مسکو
مرکز خرید گالریا سنپترزبورگ

مرکز خرید گالریا سنپترزبورگ بزرگ ترین مجتمع تجاری روسیه | این تودی

معرفی مرکز خرید گالریا سنپترزبورگ همراه با آدرس و تصاویر آدرس مرکز خرید گالریا سنپترزبورگ : اروپا، روسیه، سنپترزبورگ، خیابان لیگوسکی شماره 30، مجتمع تجاری گالریا ساعات بازدید از گالریا : 10 صبح الی 23 مدت زمان پیشنهادی بازدید : 5 ساعت خصوصیت بارز مرکز خرید گالریا سنپترزبورگ : بزرگ ترین مرکز خرید روسیه میانگین […]