پارک آبی واتربوم بالی | Waterbom Bali

تست آدرنالین شما در پارک آبی واتربوم بالی | این تودی

معرفی پارک آبی واتربوم بالی به همراه آدرس، هزینه و عکس آدرس پارک آبی واتربوم بالی : آسیا، اندونزی، جزیره بالی، منطقه بادونگ، روستای کوتا، بخش توبان، خیابان جی ال کارتیکا، واتربوم هزینه ورودی به واتربوم بالی : بزرگسال 525 هزار روپیه اندونزی و خردسال 375 هزار روپیه اندونزی ساعات بازدید از پارک آبی واتربوم بالی : […]