مسجد شیخ زاید ابوظبی

مسجد شیخ زاید ابوظبی سومین مسجد بزرگ جهان | این تودی

معرفی مسجد شیخ زاید ابوظبی همراه با آدرس و تصاویر آدرس مسجد شیخ زاید ابوظبی : آسیا، امارات، ابوظبی، بین پل مصفح و مقطع، مسجد شیخ زاید ساعات بازدید : 24 ساعته مدت زمان پیشنهادی بازدید : 4 ساعت خصوصیت بارز مسجد شیخ زاید ابوظبی : سومین مسجد بزرگ جهان – بزرگ ترین فرش دنیا […]