خانه انجمن ها تالار بوم گردی

last updated by eliyas eliyas 1 سال پیش.
6 موضوع
8 پاسخ
  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • تجربیات بوم گردی در ایران
   در این انجمن می توانید سوالات، نظرات و تجربیات بوم گردی در ایران را با دیگران به بحث بگذارید، بوم گردی یا همان طبیعت گردی در این سالیان در قالب تورهای دو یا سه روز به مناطق بکر و دست نخورده و دور از شهر گفته می شود.
  • 5
  • 12
  • تجربیات بوم گردی در خارج از کشور
   در این انجمن می توانید سوالات، نظرات و تجربیات بوم گردی در خارج از کشور را با دیگران به بحث بگذارید، بوم گردی یا همان طبیعت گردی در این سالیان در قالب تورهای دو یا سه روز به مناطق بکر و دست نخورده و دور از شهر گفته می شود.
  • 1
  • 2