بایگانی برچسب ها: ایوان آینه کاخ گلستان

معرفی کاخ گلستان تهران ثبت میراث جهانی یونسکو | راهنما

معرفی کاخ گلستان تهران کاخ گلستان تهران بی شک از زیباترین کاخ های مربوط به دوره قاجار در پایتخت ایران می باشد که بازدید از آن برای هر ایرانی تجویز می شود ، در این بنا شاهد زیباترین سبک های معماری صفوی و قجری هستیم و در کنار آنها کاشی کاری های متحیر کننده آن […]

جدیدترین مطالب