بایگانی برچسب ها: تصاویر خانه تقدیری اردکان یزد

خانه تقدیری اردکان بازمانده ای از عصر قجر با راهنما | این تودی

معرفی خانه تقدیری اردکان خانه تقدیری اردکان جز معدود آثار مهندسی به جا مانده از دوره قاجاریه در ایران می باشد که به بهترین شکل ممکن همچنان سالم باقی مانده است، همانطور که در مقاله های قبلی عرض شد، بناهای مسکونی و تجاری در ایران زمین قدیم، به سبکی ساخته می شد که کاملا با […]

جدیدترین مطالب