تبلیغات در این تودی

محل نمایش بنر موقعیت صفحه  سایز نوع بنر هزینه یک ماه (تومان) ۱ بنر  |  زیر بلاک هدر سایت صفحات داخلی ۹۰×۱۳۰۰ HTML۵, Gif, JPG 5.۰۰۰.۰۰۰  ۴ بنر  |  ستون سمت راست سایت صفحه اصلی ۲۰۰×۲۶۰ HTML۵, Gif, JPG 3.۰۰۰.۰۰۰ ۵ بنر  |  ستون سمت چپ سایت صفحه اصلی ۲۰۰×۲۰۰ HTML۵, Gif, JPG 2.۰۰۰.۰۰۰ ۶ […]