عکس اتومیوم بروکسل

اتومیوم بروکسل مهم ترین المان کشور بلژیک با راهنمای بازدید | این تودی

معرفی اتومیوم بروکسل با عکس اتومیوم بروکسل یکی از مهم ترین نماد ها و المان های شهری در کشور بلژیک می باشد که پس از اتمام جنگ جهانی دوم در قاره اروپا برای افزایش روحیه بومیان طراحی و اجرا شد ، طراحی و پیاده سازی یک اتم کاری بسیار سخت در آن سالها بود که […]