جاهای دیدنی ژاپن

باغ کاواچی فوجی ژاپن
فرودگاه بین المللی کانسای ازاکا
فرودگاه بین المللی ناریتا توکیو
فرودگاه هانه‌دا توکیو
تسوکیجی بزرگترین بازار ماهی جهان
موزه جیبلی ویژه شخصیت های انیمیشنی ژاپنی
معبد فوشیمی ایناری ژاپن
پارک هیتاچی ژاپن
پارک میمون جیگوکودانی ژاپن
باغ کاواچی فوجی ژاپن
5/5
دنبال چی می‌گردی؟