مارسی

موزه باستان شناسی و هنرهای آفریقا مارسی
کاخ لانگ چمپ مارسی
موزه تمدن های اروپایی و مدیترانه ای مارسی
کلیسای جامع لا ماجور مارسی
منطقه له پانیر مارسی
قلعه سن ژان مارسی
بندر تاریخی مارسی
جزیره و قلعه شاتو دیف مارسی
کلیسای بازیلیکا نتردام د لا گارده مارسی
پارک ملی کالانکواز مارسی ( Calanques de Marseille )
موزه باستان شناسی و هنرهای آفریقا مارسی
5/5
دنبال چی می‌گردی؟