یورشات نشنال جئوگرافیک پل آکاشی کای کیو

عکس برگزیده امروز در بخش یورشات نشنال جئوگرافیک ، پل آکاشی کای کیو ژاپن را نشنان می دهد که طول آن چهار کیلومتر می باشد و روزانه بیش از 42 هزار خودرو رفت و آمد می کنند.

این عکس توسط عکاس ژاپنی ترموشی هارا توسط دوربین پهباد تهیه شده است.

سایر عکس های نشنال جئوگرافیک

منبع : نشنال جئوگرافیک

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک گذاری