جاهای دیدنی لبنان

رستوران های هندی دوحه
مسجد سلطان عبدالمجید جبیل لبنان
بازار قدیم جبیل
کلیسای مار یوحنا یا جان اپوستل جبیل لبنان
قلعه سن جیل طرابلس
حمام عزالدین طرابلس
شنبه بازار سوق الطیب بیروت
مرکز خرید سیتی مال بیروت
صخره های روشه بیروت
مرکز خرید ای بی سی مال بیروت
رستوران های هندی دوحه
5/5
دنبال چی می‌گردی؟