مسجد

مدرسه خان شیراز
مسجد نصیرالملک
تکیه میرفندرسکی
مسجد جامع شافعی
مسجد جامع کتارا دوحه
مسجد کتیبه
مسجد قاجاریه بسطام
مسجد اولو وان
مسجد جامع ابرکوه
تکیه خاله سلطان قبرس
مدرسه خان شیراز
آدرس مدرسه خان شیراز از جاهای دیدنی شیراز نزدیک مجموعه تاریخی بازار وکیل واقع در حاشیه خیابان لطفعلی خان زند شماره 42 قرار دارد، مدرسه خان شیراز
5/5
پنجره‌های صورتی مسجد نصیرالملک
مسجد نصیرالملک یکی از مهم‌ترین جاهای دیدنی شیراز واقع در خیابان لطف‌علی خان زند است، مسجد نصیرالملک در بین مردم به مسجد صورتی رنگ شهرت دارد که قدمت
5/5
تکیه میرفندرسکی اصفهان
تکیه میرفندرسکی معروف به تکیه امیر در تخت فولاد از جاهای دیدنی اصفهان محسوب می شود، در این بنا مزار میر ابوالقاسم فندرسکی از بزرگان حکمت و عرفان
5/5
مسجد جامع شافعی
مسجد جامع شافعی از زیباترین مساجد تاریخی ایران و یکی از پربازدیدترین جاهای دیدنی کرمانشاه در امتداد بلوار جوانشیر قرار دارد، ساعات بازدید از مسجد جامع شافعی
5/5
دنبال چی می‌گردی؟