مجسمه

تندیس مرد ماهیگیر
مجسمه یادبود مروارید دوحه
دهکده فرهنگی کتارا دوحه
دروازه پالاتین تورین
فواره استراوینسکی
نقش برجسته خونگ اژدر ایذه
گورستان شیرهای سنگی ایذه
سنگ نگاره کول فرح ایذه
بنای یادبود آدام میتسکیه ویچ پاریس
مجسمه آرکیداماس پاریس
تندیس مرد ماهیگیر کیش
تندیس مرد ماهیگیر در مقابل پارک ساحلی ماهیگیر از زیباترین مناطق برای عکاسی در کیش می باشد، مجسمه مرد ماهیگیر ساخته هنرمندان داخلی امروزه به یکی از
5/5
دنبال چی می‌گردی؟