عکس دریای خزر از ایستگاه فضایی ناسا

در تصویر عکس دریای خزر را مشاهده می کنید که از فاصله 350 کیلومتری سطح زمین توسط دوربین ماهواره لندست زیر مجموعه ایستگاه فضایی ناسا تهیه شده است که اعماق اب دریای خزر در بخش های مختلفش را نمایش می دهد.

 

به این مقاله امتیاز دهید
0
اشتراک گذاری