کاربران گرامی، سایت این‌تودِی در حال بروزرسانی می‌باشد در این هنگام ممکن است شما با خطا هایی مواجه شوید لطفاً تا پایان اصلاحیه سایت ما را همراهی کنید. باتشکر
خانه / نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیرهای شیراز

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز را در این مقاله به شما مسافران عزیز معرفی می کنم. امیدوارم شما بتوانید از بین این اقامتگاه ها، بهترین مهمانپذیر را که با شرایط و خواسته های شما متناسب است را انتخاب کنید.

موقعیت و مکان یک مهمانپذیر و نزدیکی آن به فرودگاه، راه آهن، پایانه های مسافربری امیرکبیر، شهید کاراندیش، شهید طبائی، علی بن حمزه (ع) و شهید مدرس (کاوه) برای مسافرانی که از شهر های مختلف وارد شیراز می شوند، بسیار حائز اهمیت است.

مهمانپذیر یاس

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۵ کیلومتر است و حدود ۲۶ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر ولیعصر (عج)

فاصله ی مهمانپذیر ولیعصر (عج) تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۷ کیلومتر است و حدود ۲۰ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

 

مهمانپذیر نارنجستان

فاصله ی مهمانپذیر نارنجستان تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۹.۲ کیلومتر است و حدود ۱۸ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر سعید

فاصله ی مهمانپذیر سعید تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۳ کیلومتر است و حدود ۲۴ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر گلها

فاصله ی مهمانپذیر گلها تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱ کیلومتر است و حدود ۲۱ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر حیدری

فاصله ی مهمانپذیر حیدری تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۹.۳ کیلومتر است و حدود ۱۸ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر پیام

فاصله ی مهمانپذیر پیام تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۹ کیلومتر است و حدود ۲۲ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر تنگستان

فاصله ی مهمانپذیر تنگستان تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۸ کیلومتر است و حدود ۲۴ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر پردیس

فاصله ی مهمانپذیر پردیس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۱ کیلومتر است و حدود ۱۸ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر آرامش

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۳ کیلومتر است و حدود ۲۲ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر احمدی

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۳ کیلومتر است و حدود ۲۱ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر فردوسی

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۸ کیلومتر است و حدود ۱۹ دقیقه زمان برایطی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر شکوفه ها

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۱ کیلومتر است و حدود ۲۱ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر توحید

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۶ کیلومتر است و حدود ۲۷ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر چهار فصل

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۶ کیلومتر است و حدود ۲۶ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر عماد

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۷ کیلومتر است و حدود ۲۲ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر بنفشه

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۵ کیلومتر است و حدود ۲۶ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر عباسی

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۷ کیلومتر است و حدود ۲۲ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر نور

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۵ کیلومتر است و حدود ۲۶ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر بنادر

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۸ کیلومتر است و حدود ۱۹ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر پاسارگاد

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۵ کیلومتر است و حدود ۲۳ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر شفق

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۹.۹ کیلومتر است و حدود ۲۰ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر شهرزاد

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۴ کیلومتر است و حدود ۲۵ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر صفا

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۴ کیلومتر است و حدود ۲۱ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر کوروش

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱ کیلومتر است و حدود ۲۰ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

مهمانپذیر دشتی

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۱.۹ کیلومتر است و حدود ۲۵ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

مهمانپذیر مهدی

فاصله ی مهمانپذیر یاس تا فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز حدود ۱۰.۴ کیلومتر است و حدود ۲۵ دقیقه زمان برای طی این مسیر نیاز است.

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

نزدیک ترین مهمانپذیرها به فرودگاه شیراز

سخن آخر

به شما پیشنهاد می کنم حتما قبل از سفر اطلاعات جامع و کاملی را در مورد ویژگی حمل و نقل شهر مورد نظر بدست بیاورید تا سفری همراه با آرامش را پیش رو داشته باشید.


بیشتر بخوانید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
https://intoday.ir/?p=72628

مریم عظیمی

مطالب مرتبط
سواحل بندرعباس را بشناسید!
مریم عبداللهی
0 دیدگاه
جاهای دیدنی و تفریحی تهران برای کودکان
ترلان کمیلی
0 دیدگاه
هتل جیزرو قشم
سردبیر ارشد
0 دیدگاه
کمپ ساحلی قشم
سردبیر ارشد
0 دیدگاه
عکس کشتی یونانی کیش
سردبیر ارشد
0 دیدگاه
پارک کیبل اسکی کیش
پروانه ماندگار
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال چی می‌گردی؟
جزئیات مکان :
توضیحات بیشتر
اطلاعات تماس